Toyota

OTL Toyota, Zhaoqing

Address: Highway 321 In front of Zhaoqing College, Zhaoqing, Guangdong Province

Post Code: 526000

Tel.: (+86) 758 271 6988

Fax.: (+86) 758 271 6694

OTL Toyota, Zhangjiagang

Address: Jiangqiao, Zhangyang Road, Zhangjiagang, Jiangsu Province

Post Code: 215617

Tel.: (+86) 512 5898 5222

Fax.: (+86) 512 5829 3098

OTL Toyota, Yantai

Address: 5 Jin Sha Jiang Road, Yantai Economical & Technological Development Zone (ETDZ), Yantai, Shandong Province

Post Code: 264006

Tel.: (+86) 535 639 8199

Fax.: (+86) 535 638 2576

OTL Toyota, Tianjin

Address: 18, Huan He Bei Road, Airport Economic Area, Tianjin

Post Code: 300308

Tel.: (+86) 22 8490 5522

Fax.: (+86) 22 8490 5517

Honda

OTL Honda, Zhaoqing

Address: Highway 321 In front of Zhaoqing College, Zhaoqing, Guangdong Province

Post Code: 526000

Tel.: (+86) 758 275 1111

Fax.: (+86) 758 277 6805

Audi

OTL Audi, Shanghai

Address: 1980 Chang Zhong Road, Zhabei, Shanghai

Post Code: 200435

Tel.: (+86) 21 5691 3110

Fax.: (+86) 21 6683 7128

OTL Audi, Songjiang

Address: 6278 Bei Song Road, Songjiang, Shanghai

Post Code: 201611

Tel.: (+86) 21 5777 7666

Fax.: (+86) 21 3700 0660

Volkswagen

OTL Volkswagen, Yantai

Address: 5 Jin Sha Jiang Road, Yantai Economical & Technological Development Zone (ETDZ), Shandong Province

Post Code: 264006

Tel.: (+86) 535 638 8199

Fax.: (+86) 535 639 5399

OTL Volkswagen, Songjiang

Address: 6280 Bei Song Road, Songjiang, Shanghai

Post Code: 201611

Tel.: (+86) 21 5777 0999

Fax.: (+86) 21 3700 0652

OTL Volkswagen, Nanjing

Address: 238 Nantian Road, Nanjing Airport Economic Zone, Nanjing, Jiangsu Province

Post Code: 211113

Tel.: (+86) 25 6872 0011

Fax.: (+86) 25 6871 6905

RENAULT

OTL Renault, Qingdao

Address: 200 Chongqing South Road, Qingdao, Shangdong Province

Post Code: 266100

Tel.: (+86) 532 8485 7799

Fax.: (+86) 532 8485 0141

CHRYSLER

OTL Chrysler, Qingdao

Address: 200 Chongqing South Road, Qingdao, Shangdong Province

Post Code: 266100

Tel.: (+86) 532 8488 7088

Fax.: (+86) 532 8488 8667