OTL AUTO PARTS

Guangzhou office

Address: 506, Yan Qiao Building, 89 Yanling Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Post Code: 510507

Tel.: (+86) 20 3727 9601

Fax.: (+86) 20 8702 5127

Email: oapsales@otlgroup.com.cn

Website: www.otl-autoparts.com.cn

The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) office

Address: 601/603, Aseel Plaza, Tawbah Street, Al Sharafiyah District, Jeddah, Saudi Arabia

Tel.: (+966) 12 6513 188 / 6512 488

Fax.: (+966) 12 6579 288

Email: contact@as-otl.com

Website: www.as-otl.com

OTL SYSTEMS

OTL Storage Equipment Co., Ltd.

Address: 238 Nantian Road, Nanjing Airport Economic Zone, Nanjing, Jiangsu Province

Post Code: 211113

Tel.: (+86) 25 6853 0600

Fax.: (+86) 25 6853 0601

Email: terence.so@otlsystems.com

Website: www.otlsystems.com

OTL Storage Equipment Co., Ltd.

Address: 57 Yinhe Road, Dagang, New Industrial Zone, Zhenjiang, Jiangsu, China

Post Code: 212132

Tel.: (+86) 511 8558 1279

Fax.: (+86) 511 8888 8281

Email: terence.so@otlsystems.com

Website: www.otlsystems.com

OTL EASY RACKS

Guangzhou office

Address: 506, Yan Qiao Building, 89 Yanling Road,Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Post Code: 510507

Tel.: (+86) 20 3727 9601

Fax.: (+86) 20 8702 5127

Email: e-racks@otlsystems.com

Website: www.racks-otl.com